Reklamacje i zwroty

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

2. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu i dostawy oraz oświadczenie zwrotu. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: isklep@iflagi.pl

3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: iFlagi ul. Gojawiczyńskiej 1, 44-109 Gliwice

4. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, stanowiącą wyłącznie cenę zwróconego towaru, wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

5. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Klient w całości. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt wysłania oraz koszt odesłania paczki.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


REKLAMACJE

1. Po otrzymaniu przesyłki Klient zobowiązany jest ją rozpakować w obecności listonosza lub kuriera i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu zobowiązany jest sporządzić protokół szkody opisujący szczegółowe uszkodzenia opakowania i produktu, podpisany przez Klienta oraz listonosza lub kuriera. Po sporządzeniu protokołu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem. Wszelkie reklamacje będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego sporządzonego w sposób opisany powyżej.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.

3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury VAT.

4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe oraz objęte roczną gwarancją producenta. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail isklep@iflagi.pl

6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów lub zaprzestania produkcji), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: :  iFlagi ul. Gojawiczyńskiej 1, 44-109 Gliwice

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl